trust the process

  • אשת הסוד של הבכירים - הופכת מנכ
    הלה אשר

    יש לך מזל?

    מעשה ב'חכם' אחד שהלך לחפש את מזלו בעולם יום אחד הגיע ליער ופגש בארי. שאל אותו האריה: "לאן מועדות פניך?".…