successful team of professionals high fiving 2021 08 26 19 58 09 utc

דיסקלמר

דף זה נועד להצהרה המסירה ממך את האחריות.

יש לרשום כאן הצהרה המסירה ממך את האחריות (כמו התחייבות לכסף או לתוצאה מסויימת), אם

אנא קרא הצהרה זו בקפידה לפני השימוש באתר uplus.co.il (“האתר”) המופעל על ידי הלה אשר (“אנחנו”, “אנו” שלנו). כתב ויתור מכיל מידע חשוב בנוגע למגבלות האחריות שלנו. גישתך לאתר ושימושו מותנית בקבלתך ועמידה בדבר הצהרה זו. הצהרת אחריות זו חלה על כולם, כולל, אך לא רק: מבקרים, משתמשים ואחרים, המעוניינים לגשת לאתר או להשתמש בו.

על ידי כניסה לאתר או באמצעותו, אתה מסכים להיות מחויב לאחריות זו. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו בהצהרה זו, אין לך את הרשאתנו לגשת לאתר או להשתמש בו.

הצהרת פרסום

אתר זה מכיל פרסומות למידע, מוצרים ושירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים. איננו מחייבים שום מצג, או אחריות לגבי התאמתם של מידע, מוצרים ושירותים הכלולים בפרסומות אלה לכל מטרה שהיא. הכללתנו של מידע, מוצרים ושירותים כאלה אינה מהווה את המלצתם או את הסכמתם. כשאתה לוחץ על פרסומת, תועבר לאתר של צד שלישי שאינו נשלט או מנוהל על ידינו. לכן עליכם לקרוא את מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות של אתרים כאלה. אנו לא שולטים באתרים כאלה ולא בפרקטיקות של אתרים כאלה.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן מדיניות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת לך.

שאלות

אם יש לך שאלות לגבי הצהרה זו, אנא צור איתנו קשר בכתובת support@uplus.co.il.